Home / Tin Tức / Thỏa thuận mới: Trả những Gì Cô Muốn là Học Mã Bó

Thỏa thuận mới: Trả những Gì Cô Muốn là Học Mã Bó

 

Chúng tôi có một thỏa thuận mới ngày hôm nay cho một Trả những Gì Bạn Muốn: Học Mã Bó nơi 10% của thu về cho những dự Án hy Vọng tổ chức từ thiện. Với sự Trả những Gì Bạn Muốn bó, bạn có thể làm cho các khóa học cho ít như bạn muốn trả tiền trong khi giúp tổ chức từ thiện. Và nếu bạn đánh giá trung bình, bạn sẽ nhận được tiền thưởng thêm như mục thêm vào hiện tại quà tặng.

Các khóa học bao gồm trong gói này là:

 

Tiết lộ: Đây là một StackCommerce đối phó với sự hợp tác BleepingComputer.com. Để tham gia vào vụ này hay quà bạn được yêu cầu phải đăng ký một tài khoản của chúng tôi StackCommerce cửa hàng. Để tìm hiểu thêm về làm thế nào StackCommerce xử lý thông tin đăng ký hãy xem StackCommerce Chính Sách. Hơn nữa, BleepingComputer.com kiếm được một hoa hồng cho mỗi bán thực hiện thông qua StackCommerce.

About phanmemcrackaz

Check Also

Da Đen, Thứ Công Nghệ Đãi Muộn

Da đen, thứ là khi chúng tôi và tôi đã nghiền lên nhiều thú vị ...